Aktualności

Zajęcia Klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie informuje o naborze wniosków dotyczących przyznania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok (12 miesięcy) począwszy od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31…Czytaj więcej…

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej Już od 1 lipca rusza program „Dobry start” dzięki któremu każde dziecko uczące się w szkole otrzyma świadczenie dobry start. Jest to jednorazowe wsparcia w wysokości 300zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i…Czytaj więcej…

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok. Uwaga Wnioskodawcy! W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd: Moduł I: Obszar A zadanie 1 – pomoc w…Czytaj więcej…

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku. W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku: Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za…Czytaj więcej…