Aktualności

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej Już od 1 lipca rusza program „Dobry start” dzięki któremu każde dziecko uczące się w szkole otrzyma świadczenie dobry start. Jest to jednorazowe wsparcia w wysokości 300zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i…Czytaj więcej…

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok. Uwaga Wnioskodawcy! W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd: Moduł I: Obszar A zadanie 1 – pomoc w…Czytaj więcej…

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku. W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku: Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za…Czytaj więcej…

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13 sierpnia 2015 roku w obecności Pana Mariana Janickiego – Starosty Działdowskiego oraz Pana Tadeusza Modzelewskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie  odbyło się posiedzenie  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w sprawie powołania nowego składu Rady. W skład nowej Rady weszli: Pani Teresa…Czytaj więcej…