Start programu „Aktywny Samorząd” na rok 2014 !!!

W związku z  realizacją programu „Aktywny Samorząd”  informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w  ramach poszczególnych obszarów programu do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

 

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31,          pok. Nr 1 lub Nr 3  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 31,  13-200 Działdowo, z dopiskiem na kopercie: „Program „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Wnioski należy składać w następujących terminach:

  • Moduł I – 10.02.2014 r. – 30.08.2014 r.                                 <—————— ZMIANA TERMINU!!!
  • Moduł II (semestr letni) – 10.02.2014 r. – 30.03.2014 r.
  • Moduł II (semestr zimowy) – 25.08.2014 r. – 30.09.2014 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego. Prosimy zadbać o uzyskanie odpowiedniego potwierdzenia złożenia wniosku – pieczęć PCPR na kopii wniosku, dowód nadania przesyłki itp.

Więcej informacji o programie mogą Państwo znaleźć w menu po lewej w zakładce „O programie„                   lub na stronie internetowej  www.pfron.org.pl -> „Aktywny Samorząd
Wnioski do pobrania -w zakładce -> Program „Aktywny Samorząd”/Do pobrania.