Katalog zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnychw ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków PFRON na 2016r

Załączniki