Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nowy program pn. „Stabilne zatrudnienie”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nowy program pn. „Stabilne zatrudnienie”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

 http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-stabilne-zatrud