Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Już od 1 lipca rusza program „Dobry start” dzięki któremu każde dziecko uczące się w szkole otrzyma świadczenie dobry start. Jest to jednorazowe wsparcia w wysokości 300zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MinisterstwaRodziny, Pracy i Poltyki Społecznej lub klikając w odnośnik bezpośrednio do artykułu (TUTAJ)