Zajęcia Klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie informuje o naborze wniosków dotyczących przyznania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok (12 miesięcy) począwszy od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kliknij).

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie w ramach  ww. programu, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, ul. Lidzbarska 31,    13 – 200   w terminie do 16 listopada 2018 r.

Wnioski należy składać na formularzu (kliknij, żeby pobrać wniosek).