Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2019 rok i Katalog zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Załączniki