Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
Tel.: (23) 697 04 47 – poniedziałek od 12.30-15.30
Tel:. (23) 697 04 47 – pozostałe dni od 7.30-15.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
Tel.: (23) 697 07 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy
ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Tel.: (23) 696 83 74

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
Tel.: (23) 696 15 05

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie – Osadzie
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo – Osada
Tel.: (23) 654 10 14

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybnie
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tel.: (23) 696 68 11

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybnie
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tel.: (23) 696 68 11

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia
ul. Rydygiera 6
13-200 Dzialdowo
Tel.: (23) 697 29 82

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
ul. Rydygiera 6
13-200 Dzialdowo
Tel.: (23) 697 29 82

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Chopina 1
13-200 Działdowo
Tel.: (23) 697 59 00

Filia PUP w Lidzbarku
ul. Jeleńska 38
13-230 Lidzbark
Tel.: (23) 696 21 18

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Wł. Jagiełły 46
13-200 Działdowo
Tel.: (23) 697 22 63