Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

Sekretariat – 23 698 01 30
Rehabilitacja społeczna – 23 698 01 31
Rehabilitacja zawodowa – 23 698 01 32
Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 23 698 01 34
Rodziny zastępcze – 23 698 01 35
Księgowość – 23 698 01 36

E-mail: pcprdzialdowo@wp.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30