Nasza misja

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie należy między innymi:

  • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców
  • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia
  • pomoc cudzoziemcom
  • prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie w likwidacji barier architektonicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

 

 

„ Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
Gdyby wszyscy byli silni jak konie
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
Gdyby każdy miał to samo
Nikt nikomu nie byłby potrzebny (…) ”

Ks. J. Twardowski