Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Anna Rogalska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie ul. Lidzbarska 31 13-200 Działdowo

Kontakt:

e-mail: pcprdzialdowo@wp.pl

tel. 506 105 354