Klauzula informacyjna zgodna z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ,,RODO”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Lidzbarskiej 31 w Działdowie, tel.: 23 698 01 30 adres e-mail: pcprdzialdowo@wp.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rogalska, e-mail: pcprdzialdowo@wp.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres określony w Zarządzeniu Nr 7/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie z dnia 9 maja 2013r.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wynikających z przepisów prawa.
  6. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.