Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię:800 – 120 – 002
(czynną całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowympogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

  • konsultacje telefoniczne22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
  • konsultacje mailowekoordynatorzy@niebieskalinia.info

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę:
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org