Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez

Działdowskie Centrum „CARITAS” na zlecenie Powiatu Działdowskiego dla 10 osób

ul. Księżodworska 23

13-200 Działdowo

Tel: (23) 697 28 55 telefon całodobowy: 664 028 708

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc doraźną, dostarcza wszechstronnego wsparcia osobom bądź rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wielostronnej pomocy: psychologicznej, duchowej, pedagogicznej a także prawnej w celu zapobiegania powstawania i pogłębiania się dysfunkcji tych osób również rodzin we własnym środowisku i w społeczności.

Rodzaj świadczonej pomocy to głównie:

  • Profesjonalne wsparcie pomoc osobom bądź rodzinom, które znalazły się w wyniku kryzysowej sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;
  • Udzielanie schronienia z wyżywieniem w pokojach interwencyjnych placówki na czas wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia;
  • Odzyskanie zakłóconej równowagi psychicznej oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa co zapobiegłoby nieprawidłowego funkcjonowania w rodzinie oraz w życiu społecznym;
  • Przeciwdziałanie trwałym następstwom kryzysu odnoszących się do różnych sfer życia danej osoby i rodziny pozbawionej naturalnego systemu wsparcia.